Sơn nippon SUPER MATEX

Sơn nippon SUPER MATEX Là sơn gốc được pha chế nhằm ngăn chặn sự xuống cấp của màn sơn.

Đặc tính chống rêu mốc, có độ phủ cao và dễ sử dụng

Danh mục:
0936675878