Sơn Nippon Vatex

Sơn Nippon Vatex
Đặc điểm:

– Rất kinh tế.
– Dễ sử dụng.
– Độ che phủ cao.
– Chống rêu mốc.

0936675878