Sơn viết bảng Kova dễ lau chùi

– SƠN 2 THÀNH PHẦN, 2 HỆ NƯỚC
– CHỊU MÀI MÒN, CHỊU NƯỚC TỐT
– CHỊU MÀI MÒN, CHỊU NƯỚC TỐT
– DỄ LAU CHÙI VỚI VIẾT LÔNG BẢNG, TƯƠNG CÀ, CAFÉ, VẾT DẦU MỠ

Danh mục:
0936675878